G&G Developer&Contractor SRL

We build your ideas...

Servicii de consultanta tehnica in constructii

 

Prin activitatea de consultanta se intelege efectuarea unor servicii necesare pentru realizarea investitiilor incepand de la faza de proiect pana la faza punerii in functiune. Aceste servicii se asigura prin specialisti pe baza de contract.

Folosirea specialistilor consultanti pe baza de contract are urmatoarele avantaje :

·      reducerea termenului de realizare a investitiei;

·      reducerea costurilor prin realizarea unui management performant al investitiei;

·      folosirea de tehnologii adecvate, moderne care duc la diminuari de costuri;

·      avantajul independentei - consultantul este o persoana independenta de beneficiar, de antreprenor si de proiectant. El analizeaza solutiile tehnice, avantajele financiare strict in interesul investitiei nefiind influentat de relatii de subordonare, putand astfel sa propuna actiunile si masurile cele mai potrivite;

Aceste servicii se axeaza pe urmatoarele directii principale :

·      Asigurarea asistentei in vederea pregatirii si organizarii licitatiilor in domeniul lucrarilor de constructii si instalatii.

·      Coordonarea contractorilor in vederea finalizarii lucrarilor conform programelor stabilite cu beneficiarul investitiei.

·      Managementul total sau partial al investitiei.

·      Asigurarea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate.

·      Verificarea cantitatilor de lucrari executate si a situatiilor de lucrari in vederea efectuarii platilor aferente.

·      Asigurarea legaturii intre proiectare, executanti si beneficiar in scopul rezolvarii operative a problemelor aparute.

·      Asigurarea asistentei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.

In activitatea desfasurata ne bazam pe o experienta acumulata in decursul timpului prin lucrari de consultanta, managementul investitiei si lucrari de constructii coordonate, in diferite locatii din tara.

Copyright © 2012 S.C. G&G Developer&Contractor S.R.L.